top of page

ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Πρώιμη διάγνωση οφθαλμολογικών παθήσεων προς αποφυγήν μόνιμης αναπηρίας στην όραση του παιδιού και του αυριανού ενήλικα

Εντοπισμός οφθαλμικών παθήσεων που δεν φαίνονται, ούτε δίνουν προειδοποιητικά σημάδια

Έγκαιρη αντιμετώπιση ανατομικών και διαθλαστικών προβλημάτων που είναι μη αναστρέψιμα μετά την ηλικία των 9 ετών

Έγκαιρη διόρθωση διαθλαστικής αμετρωπίας (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) που αποτελεί συχνή αιτία χαμηλής σχολικής επίδοσης

Άμεση θεραπεία συγγενών παθήσεων όπως καταρράκτης, γλαύκωμα, συγκλίνων στραβισμός, απόφραξη ρινοδακρυϊκού πόρου, κ.α.

Συστηματικός πλήρης παιδοφθαλμολογικός έλεγχος και εξατομικευμένη προσέγγιση αντί του απλού σχολικού ελέγχου οπτικής οξύτητας

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προληπτικός παιδοφθαλμολογικός έλεγχος στην προσχολική ηλικία είναι σημαντικός, γιατί μπορεί να διαγνώσει πρώιμα και να αντιμετωπίσει παθήσεις που αν δεν αντιμετωπιστούν, θα έχουν μόνιμη επίδραση στην όραση του παιδιού και του αυριανού ενήλικα.

Τα περισσότερα οφθαλμολογικά προβλήματα στα παιδιά είναι αντιμετωπίσιμα, αρκεί να διαγνωστούν εγκαίρως, καθώς η αντιμετώπισή τους είναι εφικτή μόνο σε μικρές ηλικίες. Διαφορετικά, αφήνουν μόνιμη αναπηρία στην όραση.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ

Η όραση είναι μια μαθησιακή διαδικασία. Τα παιδιά μαθαίνουν να βλέπουν, όπως αντίστοιχα μαθαίνουν να μιλάνε και να περπατάνε. Είναι μία διαδικασία που εξελίσσεται τα πρώτα 8-9 χρόνια της ζωής τους. Υπολογίζεται ότι γύρω στον 9ο χρόνο της ζωής τους τα παιδιά αγγίζουν τα επίπεδα όρασης των ενηλίκων.

Επομένως, για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν μία τέλεια όραση, είναι σημαντικό να μην αντιμετωπίσουν εμπόδια, όπως ανατομικά ή διαθλαστικά προβλήματα των οφθαλμών. Ένα πρόβλημα που είναι απλό για έναν ενήλικα π.χ. μυωπία, αστιγματισμός, στραβισμός ή ακόμα και ένας καταρράκτης, το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχει καθοριστική και μόνιμη επίδραση στην όραση ενός παιδιού.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και του Βασιλικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο προληπτικός παιδοφθαλμολογικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται:

 • Στην γέννηση και δυνητικά στον 3ο μήνα της ζωής

 • Στο 1ο έτος

 • Στο 3ο έτος 

 • Στο 5ο έτος 

 • και ακολούθως ετησίως 

Κάθε εξέταση από τις προτεινόμενες έχει την σημασία της στην πρόληψη των οφθαλμικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας και δεν θα πρέπει να παραλείπεται ή να αντικαθίσταται από έναν απλό παιδιατρικό έλεγχο.

ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ

Μπορεί να προσφέρει πρώιμη διάγνωση και άμεση θεραπεία σε παθήσεις όπως:

 • Συγγενής καταρράκτης. Αφορά 1 στις 250 γεννήσεις (0,4%)

 • Συγγενές γλαύκωμα. Αφορά 1 στις 10.000 γεννήσεις

 • Συγγενής συγκλίνων στραβισμός. Η συχνότητα εμφάνισης του στραβισμού αυτού είναι στο 2% των νεογνών

 • Συγγενείς ανατομικές ανωμαλίες και οφθαλμολογικά σύνδρομα (πάνω από 1.500)

 • Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας. Στις ΗΠΑ σε 40.000 πρόωρα βρέφη ετησίως, 2.650 θα έχουν κάποιου σημαντικού βαθμού αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας και 550 θα τυφλωθούν

 • Νεογνική επιπεφυκίτιδα. Αφορά το 1,6%-12% των νεογέννητων, ανάλογα με το επίπεδο της περίθαλψης

 • Συγγενής απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου. Εμφανίζεται στο 7-9% των νεογέννητων και εφόσον επιμένει μετά τον 6ο μήνα, αντιμετωπίζεται χειρουργικά

​Νεογνά χωρίς κάποιο κλινικό πρόβλημα, αλλά είτε με επιβαρυμένο κληρονομικό ιστορικό, είτε με κάποιο εύρημα που εγείρει υποψίες για κάποια οφθαλμική πάθηση, επανελέγχονται στον 3ο μήνα της ζωής τους.

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Στην ηλικία αυτή μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως: 

 • Η κινητικότητα των οφθαλμών

 • Η ύπαρξη στραβισμού

 • Η ύπαρξη μυωπίας, υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού

 • Αδρά, η οπτική ικανότητα

 • Η ύπαρξη κληρονομικών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, συνήθως με τη βοήθεια ειδικών εξετάσεων

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

Αποτελεί την πλέον κρίσιμη εξέταση για την εκτίμηση της οπτικής ικανότητας ενός παιδιού. Στην ηλικία αυτή μπορούν να εκτιμηθούν:

 • Όλα όσα περιλαμβάνονται στον έλεγχο των παιδιών ενός έτους

Η οπτική οξύτητα σε κάθε μάτι ξεχωριστά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη αμβλυωπίας, δηλαδή ενός «τεμπέλικου ματιού». Η αμβλυωπία είναι συχνή, αφορά το 7% των ανθρώπων και αποτελεί συχνό και σημαντικό πρόβλημα. Η αμβλυωπία αντιμετωπίζεται με κλείσιμο του καλού ματιού, ώστε να εξασκήσουμε το «τεμπέλικο μάτι».

Η αμβλυωπία αν δεν αντιμετωπισθεί στα πρώτα χρόνια της ζωής και μέχρι την ηλικία των 9 ετών, γίνεται μόνιμη. Το «τεμπέλικο μάτι» δεν θα μπορέσει να δει καλά ποτέ και αυτό δεν αντιστρέφεται ούτε με γυαλιά, ούτε με επέμβαση.

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

Στην ηλικία αυτή, εκτός από τον πλήρη ανατομικό και οφθαλμοκινητικό έλεγχο, είναι δυνατός ο ακριβής διαθλαστικός έλεγχος (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός).

Η χορήγηση της κατάλληλης διόρθωσης σε αυτήν ακριβώς την ηλικία, θα επιτρέψει στο παιδί να ξεκινήσει το σχολείο χωρίς κάποιο πιθανό διαθλαστικό μειονέκτημα, που αποτελεί  συχνά αιτία κακής σχολικής επίδοσης ή μαθησιακής δυσκολίας.

Ο ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος στα πρώτα σχολικά χρόνια είναι σημαντικός, καθώς εκείνη η μορφή μυωπίας που ονομάζεται σχολική μυωπία εμφανίζεται σε αυτήν ακριβώς την ηλικιακή ομάδα. Η σχολική μυωπία τείνει να εξελίσσεται παράλληλα με τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

child2.jpg
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Για να είναι ολοκληρωμένος ένας παιδοφθαλμολογικός έλεγχος, πρέπει να ελέγχεται η όραση του παιδιού οφθαλμολογικά, οπτομετρικά και ορθοπτικά. Αρχικά, εξετάζουμε την οπτική οξύτητα του παιδιού, δηλαδή αν μπορεί να διακρίνει λεπτομέρειες και σε ποια απόσταση. Στη συνέχεια, εξετάζουμε την περιφερειακή όραση του παιδιού, δηλαδή αν αντιλαμβάνεται σωστά τον περιβάλλοντα χώρο. Ακολουθεί η εξέταση για να δούμε αν το παιδί εμφανίζει κάποια διαθλαστική ανωμαλία, όπως μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμό.

Ελέγχουμε επίσης την επιφάνεια και τον βυθό των ματιών για να αποκλείσουμε οργανικές βλάβες, καθώς και την ενδοφθάλμια πίεση και το οπτικό νεύρο, για να τσεκάρουμε ότι είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Ακόμα, εξετάζουμε ότι το παιδί αντιλαμβάνεται τα χρώματα και ότι τα μάτια του συνεργάζονται αρμονικά και βλέπουν τρισδιάστατα.

Για όλες αυτές τις εξετάσεις, χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία που μας επιτρέπουν να έχουμε πλήρη εικόνα της όρασης ενός παιδιού από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, που είναι και τα πιο καθοριστικά για την εξέλιξη της όρασης.

child23.jpg
child23.jpg
ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μυωπία: Το παιδί βλέπει θολά τα μακρινά αντικείμενα, ενώ πιο καθαρά τα κοντινά. Πρόκειται για τη συνηθέστερη διαθλαστική ανωμαλία στα παιδιά, που σημαίνει ότι σχετίζεται με τον τρόπο που διαθλώνται οι ακτίνες του φωτός πάνω στα μάτια. Η μυωπία αποτελεί πολύ συχνά αιτία κακής σχολικής επίδοσης.

Υπερμετρωπία: Χαρακτηρίζεται και ως το αντίθετο της μυωπίας, καθώς το παιδί βλέπει πιο θολά τα κοντινά αντικείμενα, ενώ αντιθέτως πιο καθαρά τα μακρινά. Τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν ήπιου έως μέτριου βαθμού υπερμετρωπία στη νεογνική και στην παιδική ηλικία και ως ένα σημείο θεωρείται φυσιολογικό ή έστω αναμενόμενο φαινόμενο. Αν τα μάτια δεν προσαρμοστούν από μόνα τους, τότε χρειάζεται διόρθωση με γυαλιά.

Αστιγματισμός: Στον αστιγματισμό οι ακτίνες του φωτός διαθλώνται ανομοιόμορφα σε διάφορες περιοχές του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μία παραμορφωμένη εικόνα. Και σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται διόρθωση με γυαλιά.

Στραβισμός: Τα μάτια του παιδιού δεν κινούνται παράλληλα και δεν κοιτάζουν στην ίδια κατεύθυνση. Το ένα μάτι μπορεί να κοιτάζει μπροστά, ενώ το άλλο να κοιτάζει προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα μέσα ή προς τα έξω. Είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση του στραβισμού με ειδικά γυαλιά ή χειρουργική επέμβαση, διαφορετικά ο εγκέφαλος μπορεί να αρχίσει να αγνοεί το στραβό μάτι για να αποφύγει τη διπλή όραση, καθιστώντας το μόνιμα «τεμπέλικο».

Αμβλυωπία: Αποκαλείται και «τεμπέλικο μάτι», καθώς στο μάτι αυτό δεν έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά η όραση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει αμβλυωπία αν δεν ακολουθήσει έγκαιρη διόρθωση ή θεραπεία για προβλήματα όπως διαθλαστικές ανωμαλίες, στραβισμό, βλεφαρόπτωση ή καταρράκτη.

child15.jpg
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
 • Το 5-10% των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το 25% των παιδιών σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν κάποιο διαθλαστικό πρόβλημα

 • Το 80% των οφθαλμικών παθήσεων που οδηγούν σε μόνιμη βλάβη της όρασης, αν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, θεραπεύονται

 • Το 80% όσων αντιλαμβάνεται, κατανοεί και θυμάται ένα παιδί, εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του οπτικού του συστήματος

 • Το 2050, το 50% του πληθυσμού του πλανήτη θα πάσχει από μυωπία

 • 5 έως 7 στα 100 παιδιά έχουν σημαντικό πρόβλημα όρασης και οι γονείς δεν το γνωρίζουν

child7.jpg
ΤΑ «ΥΠΟΠΤΑ» ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα παιδιά δεν παραπονιούνται συνήθως για την όρασή τους κι αυτό συμβαίνει επειδή στην πραγματικότητα δεν συνειδητοποιούν καν ότι δεν βλέπουν καλά, πόσο μάλλον στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Δώστε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής «ύποπτα» σημάδια:

 • Εμφανίζει συχνές κεφαλαλγίες (πονοκεφάλους), κοπιωπία (έντονη κούραση των ματιών), ευαισθησία στο έντονο φως

 • Τρίβει υπερβολικά τα μάτια του ή βλεφαρίζει έντονα

 • Χρησιμοποιεί μόνο το ένα μάτι ή κοιτάζει από το πλάι για να δει κάτι

 • Κρατάει το βιβλίο πολύ κοντά στο πρόσωπό του ή σφίγγει τα μάτια του για να διαβάσει

 • Πλησιάζει πολύ κοντά στην οθόνη της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών

 • Σκύβει πολύ χαμηλά στο τραπέζι όταν διαβάζει ή γράφει κάτι

 • Παρουσιάζει δυσκολία στο διάβασμα (παράληψη λέξεων ή φράσεων, επανάληψη λέξεων ή φράσεων, σύγχυση μεταξύ παρόμοιων λέξεων, αντιστροφή γραμμάτων, αργή ανάγνωση)

 • Εκδηλώνει φτωχό συντονισμό ματιών-χεριών

 • Παρουσιάζει έντονη διάσπαση προσοχής στην τάξη

child3.png
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
child21.jpg

Δεν θα πρέπει να εφησυχάζετε αν στον προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται από αρκετά σχολεία ή παιδιάτρους, η οπτική οξύτητα του παιδιού σας είναι 10/10. Ένα παιδί με άριστη οπτική οξύτητα δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης.

Η όραση είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία καθορίζεται από 20 διαφορετικές οπτικές ικανότητες. Συνήθως στον προληπτικό σχολικό οφθαλμολογικό έλεγχο εξετάζεται μόνο η οπτική ικανότητα του κάθε ματιού και μόνο σε μία συγκεκριμένη απόσταση. Σε έναν πλήρη παιδοφθαλμολογικό έλεγχο αντιθέτως εξετάζονται ενδελεχώς η οπτική οξύτητα κάθε ματιού κοντά και μακριά, η διαθλαστική δύναμη των οφθαλμών, οι οφθαλμικές κινήσεις, η συνεργασία, η σύγκλιση και η προσαρμογή των ματιών, η περιφερειακή όραση, η οπτική μνήμη, η αντίληψη των χρωμάτων, των σχημάτων και του χώρου, και άλλες οπτικές ικανότητες που αποκαλύπτουν τη συνολική εικόνα της όρασης και καθορίζουν τον εξατομικευμένο τρόπο αντιμετώπισης ή κλινικής παρακολούθησης του κάθε παιδιού.

Προγραμματίστε έγκαιρα έναν πλήρη παιδοφθαλμολογικό έλεγχο

210 88 22 900

 • White Facebook Icon

Βρείτε μας στο Facebook

bottom of page